.

Řešení pojistné události


Jak za Vás vyřešíme škodu na pojišťovně?


 • jsme smluvní servis pro pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s. a KOOPERATIVA pojišťovna, to znamená, že máme uzavřenu smlouvu o spolupráci. Mezi výhody patří ověřená kvalita oprav, dohodnuté ceny dílů a prací, provádění prohlídek poškozených vozidel s následnou opravou, vyřízení krycího dopisu
 • pojistnou událost za Vás řešíme na pojišťovně bez Vaší finanční účasti, nebo vyřizování na pojišťovně. Podmínkou je dodání kompletních dokumentů, likvidnost škody a obdržení krycího dopisu v plné výši ceny opravy
 • co je to krycí dopis? - vystavuje ho příslušná pojišťovna v elektronické formě (e-mail, nebo vložení souboru do interního systému). Je potřebný k ukončení pojistné události a předání opraveného vozidla majiteli. Vystavení krycího dopisu může bránit např. nedodání všech potřebných dokumentů opravně, nedohlášení pojistné události ze strany viníka, nebo nedohlášení pojistné události ze strany poškozeného

Našimi smluvními partnery jsou

 • Generali Česká pojišťovna a.s. 
 • KOOPERATIVA pojišťovna

V době, kdy je vaše auto nepojízdné, můžete si zapůjčit náhradní vůz u nás!


Jak postupovat při pojistné události


Co dělat, když se stane nehoda?

 • pokud nebude nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě
 • policii volejte v případě, že: škoda na vozidle nebo jiném majetku je vyšší než 100 000 Kč; vznikla škoda na majetku třetí osoby nebo na dopravním značení nebo pozemní komunikaci; nelze jednoznačně určit, kdo nehodu zavinil
 • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků
 • pojistnou událost nahlaste na pojišťovnu

Hlášení pojistné události

 • jste POŠKOZENÝ: hlaste škodu na pojišťovnu, u které má viník nehody sjednáno povinné ručení
 • jste POŠKOZENÝ, viník je však neznámý: jedná-li se o vandalismus, střet se zvěří, či živel, oznamte pojistnou událost pojišťovně, u které máte sjednáno havarijní pojištění (či připojištění)
 • jste VINÍK: hlaste škodu na svou pojišťovnu, u které máte sjednáno povinné ručení
 • pojistnou událost nahlaste, pokud možno co nejdříve, dokud jste v přímém kontaktu se všemi účastníky nehody, předejdete tak pozdějším komplikacím, kdy např. viník nehody nehodu nenahlásí
 • existují různé způsoby, jak nahlásit škodu: telefonicky, prostřednictvím on-line formuláře na webu příslušné pojišťovny, písemně vyplněním předepsaného formuláře, osobně na pobočce

.