.

Náhradní vozidlo


Každý poškozený má ze zákona nárok na zapůjčení náhradního automobilu, které je hrazené z povinného ručení viníka nehody! Náhradní vozidlo však musí být stejné kategorie, jako nabourané vozidlo. 


Je to opravdu bezplatné?

Ano, zapůjčení náhradního vozidla na nezbytně dlouhou dobu ve stejné kategorii je hrazeno z povinného ručení viníka, nebo v krajním případě viníkem. Nezbytně dlouhou dobou se myslí časový úsek, který je nutný k opravě vašeho poškozeného vozidla.

Kdo může o bezplatné náhradní vozidlo požádat?

O náhradní vozidlo může požádat nejenom pouze podnikatel, který velmi často prokáže účelovost a neodkladnost jeho potřeb. O bezplatné zapůjčení může požádat opravdu kdokoliv, a to i v případě, že už jste dali své vozidlo do servisu nebo pojistnou událost pojišťovně nahlásili.

Na jak dlouho náhradní vozidlo získám?

Další důležitá otázka je, na jak dlouho si můžu auto zapůjčit? Doba zapůjčení nesmí přesáhnout délku opravy poškozeného vozidla. Počátek využívání této bezplatné služby hrazené pojišťovnou viníka začíná dnem odevzdání poškozeného vozidla do autoservisu. Ukončení je stanoveno posledním dnem, kdy bylo vozidlo opravováno, což je doloženo fakturou za opravu.


V době, kdy je vaše auto nepojízdné, si můžete zapůjčit náhradní vůz přímo u nás!